Namn Resultat
anemon 95
Mattias 95
Göran Larsson 95
A-G-A 95
kjella 95
Ulla Smedberg 95
William Smedberg 95
Bernt 95
Bo Ottosson 94
Ann Ottosson 94
Ihn 89
Peter Björndahl 88
Charlie George 86
Haldor 85
Ida Engen 80
Inga-Lena Bergström 79
Margareta Samuelsson 79
Anita 78
Perra 78
Susann Rolsdorph 76
Barbro Wigh 76
Marie F 76
Thomas 74
Per-Olov 74
JanetE 73
K Hasselbjer 72
Monica 71
Inger Bolin 70
Kirre Ekelund 70
Malin 70
Ingrid Lundin 68
Hendrik Hasewinkel 65
Elisabeth Nilsson 65
Agneta Jonsson 65
Sagge 65
Britt-Marie Stjernlöf-Jonsson 65
Lennart jonsson 65
Carina Levin 65
Bengt Levin 65
Anette Ring 65
Mikael Ring 65
Jan Håkanson 65
ThomasI 65
Cecilia 65
Anders Eriksson 65
Marit Eriksson 65
Paula 65
ola 65
Albin J 65

Här visas ett begränsat antal resultat. Det innebär att ditt resultat kan komma att saknas. Inom kort gör vi en sida där fullständiga resultat finns. Om du loggar in kommer du dock att se ditt resultat bland övriga deltagare!

Fullständiga resultat
Sponsorer